прихований київ

прихований київ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВУ цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:Сайт – сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям: hiddenkyiv.com.Адміністрація – особи, які керують Сайтом, організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрації або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законної підстави.Користувач – особа, що має доступ і використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВикористання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. Додатково згода Користувача, яка надається Адміністрації на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам може оформлятися шляхом проставлення Користувачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних, у відповідній анкеті на Сайті.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до цього Сайту і не відноситься до сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, що розміщені на цьому Сайті.Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачами.
ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІЦя Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач може залишити на Сайті.Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних форм на Сайті, відправки засобами зв’язку і можуть включати в себе наступну інформацію:ім’я, прізвище, по батькові Користувача;поштова адреса Користувача;контактний телефон Користувача;адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;номер, на який зареєстровані інші засоби зв’язку з Користувачем (Viber, Telegram, Whatsapp тощо);дані загальнодоступного профілю соціальних мереж Користувача (Facebook, Instagram тощо);платіжна інформація: дані про здійснені оплати (інформація, яка вводиться Користувачем при здійсненні оплати он-лайн сервісами електронних платежів: номер картки, строк дії картки, код CVV тощо – не фіксується та не зберігається).3. Сайт може автоматично здійснювати збір даних про IP-адреси відвідувачів (користувачів) з метою попередження та виявлення фактів шахрайства, а також вирішення технічних завдань.4. Сайт може автоматично отримувати відомості про операційну систему комп’ютера / мобільного пристрою Користувача, тип браузера, унікальний ідентифікатор пристрою (UDID) або ж ідентифікатор мобільного устаткування (MEID), інформацію про сторінки, які Користувач відвідав на Сайті, яка може бути використана для цілей управління, технічного обслуговування і налаштування Сайту і його сервісів.5. За згодою Користувача, що виражена в тому числі налаштуваннями його мобільного пристрою або браузера, Сайт може отримувати точну інформацію про точне місцезнаходження мобільного пристрою, використовуючи технології GPS, Wi-Fi, Bluetooth або з огляду на відстань до найближчої базової станції мобільного зв’язку, з метою надання послуг, в залежності від місцезнаходження Користувача (пошук пропозицій актуальних заходів та персоналізації взаємодії).
ПРАВОВІ ПІДСТАВИПерсональні дані обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.
МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧАПерсональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:ідентифікації Користувача з поміж інших користувачів;укладення договору публічної оферти для надання визначених ним послуг;встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг згідно з Договором публічної оферти, обробки повідомлень від Користувача;зберігання даних в системі Сайту, в тому числі Google-сервісах, задля контролю якості та обсягу наданих послуг;визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;повідомлення Користувача Сайту про стан його запитів;надання Користувачеві з його згоди спеціальних, в тому числі рекламних, пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.
СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇОбробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно в цілях, зазначених на Сайті, зокрема, з метою надання послуг згідно з Договором публічної оферти.Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, що встановлені законодавством України.Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИПри використанні Користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших Інтернет-ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі Інтернет-ресурси і треті особи отримують дані Користувача. Такі Інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими Інтернет-ресурсами можуть бути, зокрема:системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.);системи зі збору статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics);соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).Використання зазначених в цьому розділі сервісів є необхідним для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, обсягу переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, Адміністрація не зберігає і не обробляє.Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені в цьому розділі сервіси або аналогічні їм отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта або профілю та очистити файли cookies через свій браузер.
ВЗАЄМОДІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХАдміністрація не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, визначених цією Політикою конфіденційності. Адміністрація вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Адміністрації.На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюється. Адміністрація рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Користувач може бути ідентифікованим.
ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ1. Права Користувача, як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI, а саме, Користувач має право:знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;на доступ до своїх персональних даних;отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду;застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;відкликати згоду на обробку персональних даних;знати механізм автоматичної обробки персональних даних;на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.2. Для реалізації будь-якого права користувача що зазначене вище, користувач може звернутися з письмовим запитом до Товариства, в будь-який час, шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти: .moc.liamg%40viykneddih
COOKIESФайл cookie – це файл, що містить ідентифікатор, який веб-сервер надсилає веб-браузеру та який надалі зберігається таким браузером. Ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера зв’язку з відповідною сторінкою.Файли cookie можуть бути постійними та сеансними: постійний файл cookie зберігається веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо його не видалено користувачем до дати закінчення терміну дії; сеансний файл cookie припиняє існування в кінці сеансу роботи користувача, коли веб-браузер закривається.Файли cookie не містять будь-якої інформації, яка ідентифікує Користувача, але особиста інформація, яка зберігається про Користувача Сайтом (Адміністрацією), може бути прив’язана до інформації, що зберігається та отримується в процесі обробки файлів cookie.Адміністрація може використовувати файли cookie для наступних цілей:автентифікація користувача під час відвідування Сайту та під час навігації по Сайту;визначення, чи увійшов Користувач на Сайт;відображення реклами та пропозицій послуг, які можуть цікавити конкретного Користувача;аналіз використання та ефективності моделі Сайту;для зберігання налаштувань Сайту під конкретного Користувача.
ВИДАЛЕННЯВиконання запитів про повне видалення персональних даних Користувача є можливим лише за умови видалення облікового запису Користувача, що може призвести до неможливості користуватись послугами, які надаються через Сайт та стосуються конкретного облікового запису, який було видалено.Адміністрація відповідає на будь-які запити про видалення персональних даних, надіслані на електронну пошту, протягом місяця та вказує період видалення даних.
ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГПри реєстрації на онлайн-платформі, Користувач погоджується з тим, що Адміністрація використовуватиме його електронну адресу та/або номер телефону для надсилання маркетингових (рекламних) повідомлень.Користувач може відмовитися від отримання вищеозначених маркетингових повідомлень шляхом направлення листа на електронну адресу Адміністрації.
ДОДАТКОВІ УМОВИАдміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її публікації та Сайті.